Advocaat: XTC brengt gezondheid niet in gevaar

AMSTERDAM, 7 NOV. Bij het gebruik van XTC-pillen komt de volksgezondheid nauwelijks in het gedrang, aldus mr. V. Kraal in zijn pleidooi op de laatste zittingsdag van de omvangrijke XTC-proces, dat de rechtbank in Amsterdam deze week vier dagen lang heeft beziggehouden.

Alleen al daarom, vindt Kraal, zou enige terughoudendheid bij het toemeten van de strafmaat moeten worden betracht. De visie van de officier die XTC schadelijk voor de gezondheid én de samenleving had genoemd, verwierp hij. Volgens Kraal was nog nooit iemand bij een verslavingsdeskundige gekomen met de vraag “Help mij van de XTC af.”

Mr. J. Pen wees er op dat aanvankelijk zesenveertig mensen als verdachte waren aangemerkt in de XTC-zaak. Daarvan heeft een aantal “rondborstig bekend”, terwijl slechts zes verdachten waren voorgeleid. “Daar zit willekeur in en dat is niet goed voor het strafrecht”, aldus Pen. Hij twijfelde eraan of alle verdachten die voorgeleid waren tot de belangrijkste figuren in de organisatie gerekend moesten worden. Andere raadslieden volgden hem daarin. Eén van de verdachten - door zijn raadsman "nauwelijks geletterd' genoemd - omschreef zijn situatie als: “Jan met de Pet is weer de kroket.”

Een lid van het Interregionale Rechercheteam hem Noord Holland/Utrecht, verantwoordelijk voor het oprollen van de organisatie, deelde deze twijfels. Ook hij vroeg zich - tijdens een schorsing van de zitting - af of het resultaat van het politieonderzoek wel alle investeringen rechtvaardigde.

Het bestrijden van XTC-gebruik hoefde van het lid van het Interregionale Rechercheteam niet zo'n prioriteit te hebben. Hij zag de XTC-zaak vooral als een politieke zaak. Het aanpakken van de "XTC-bende' was volgens hem vooral gedaan wegens de enorme winsten die in de handel werden gemaakt en door de druk van het buitenland. “In Engeland weten ze wel hoe ze hun drugprobleem moeten oplossen: een bom op Amsterdam.” De uitspraak volgt op 20 november.