Wolzak directeur betaald voetbal

ROTTERDAM, 6 NOV. Cees Wolzak wordt met ingang van 1 maart volgend jaar de eerste directeur betaald voetbal van de KNVB (Voetbalbond). Het sectiebestuur betaald voetbal heeft de benoeming gisteren op een bijeenkomst in Bunnik bekendgemaakt aan de twintig personeelsleden van de sectie en de ondernemingsraad.

De ondernemingsraad, die vorig jaar zijn bedenkingen had geuit tegen een voorstel tot professionalisering van het betaalde voetbal maar later het licht op groen zette, ging unaniem akkoord met de benoeming van Wolzak.

Daarmee is een einde gekomen aan een operatie, die is ingezet om te komen tot modernisering van het management van "het bedrijf betaald voetbal'. Betaald voetbalclubs en andere belangenorganisaties hebben het sectiebestuur voortdurend onder grote druk gehouden om de professionalisering zo snel mogelijk gestalte te geven.

Met deze beslissing heeft het sectiebestuur onder leiding van Martin van Rooijen de tijdslimiet gehaald die het zichzelf gesteld had. De eerstvolgende vergadering van de sectie betaald voetbal is 30 november. De afgelopen periode had het bestuur alleen goed nieuws te melden. Een winst van acht miljoen gulden (waarvan een groot deel in de kassen van de betaald voetbalorganisaties vloeit), een extraatje door hogere televisie-inkomsten en nu de langverwachte directeur betaald voetbal.

Alle betrokkenen hebben afgesproken tot nader order geen commentaar te leveren. “Om de heer Wolzak de gelegenheid te geven zich eerst goed te oriërenteren”, laat een woordvoerder van de voetbalbond weten. De nieuwe directeur diende een maand geleden zijn ontslag in bij de TROS en heeft daar nog tot 1 januari een dienstverband. Op korte termijn echter zal de personele bezetting van het betaald voetbal-nieuwe-stijl vorm gegeven moeten worden.

Wolzak, die waarschijnlijk organiek valt onder algemeen directeur van de KNVB Harrie Been zodat er geen sprake is van verzelfstandiging van de sectie, zal bij zijn werk worden geassisteerd door vier of vijf managers. Hun taakgebieden zijn technische zaken, veiligheid, in- en externe betrekkingen, financiën en commerciële zaken. Voor de post technische zaken is Jan Huijbregts, de huidige secretaris betaald voetbal, de belangrijkste kandidaat. De huidige tweede secretaris betaald voetbal, Gerard Schoenmakers, staat op de nominatie manager financiën te worden. Verder zou het sectiebestuur al vergevorderde contacten hebben met een manager veiligheidszaken. Voor die functie wordt mr. Peter Vogelzang genoemd, commissaris van politie in Utrecht. Commerciële zaken wordt naar verwachting in een later stadium ingevuld. Tot die tijd zal Wolzak zich daarmee bezighouden.