Winst BP boven marktverwachting

Het Britse olieconcern British Petroleum (BP) heeft in het derde kwartaal van dit jaar zijn winst met een derde zien stijgen van 129 tot 172 miljoen pond (tegen de huidige koers 469 miljoen gulden), in het derde kwartaal een jaar geleden. Dit geeft de winst weer op basis van vervangingswaarde. Gebaseerd op de historische kostprijs daalde het kwartaalresultaat met een kwart van 156 tot 117 miljoen pond (318 miljoen gulden).

Het resultaat op basis van vervangingswaarde wordt in het algemeen als een betere indicatie beschouwd dan de andere berekeningsmethode, omdat de schommelingen van de olieprijs er niet zo zwaar in meewegen.

BP schrijft de daling van de winst (op basis van historische kostprijs) toe aan voorraadverlies van 55 miljoen pond. Het resultaat is in beide gevallen beter dan de beurs had verwacht.

BP heeft het beter gedaan dan in het tweede kwartaal van dit jaar. Bijzonder lasten, zoals afvloeiïngsregelingen en afschrijvingen, zorgden toen voor een verlies (op basis van vervangingswaarde) van 812 miljoen pond (2,6 miljard gulden). Gemeten aan de historische kostprijs kwam het tweede-kwartaalverlies uit op 650 miljoen pond (2,08 miljard gulden).

Het kwartaaldividend is vastgesteld op een onveranderde 2,1 pence per aandeel. In het tweede kwartaal werd het dividend gehalveerd, waarmee het beleid van BP om ook bij daling van de winst het dividend op peil te houden, werd verlaten.

In de eerste negen maanden van dit jaar daalde de concernwinst op basis van vervangingswaarde van 963 tot 374 miljoen (1,02 miljard gulden). Berekend op basis van historische kostprijs daalde het resultaat in de periode januari tot en met september van 409 tot 325 miljoen pond (884 miljoen gulden).