Wallage wil spijbelaars voor rechter

DEN HAAG, 6 NOV. Leerlingen die in het voortgezet onderwijs spijbelen, moeten in extreme gevallen een maand gevangenisstraf kunnen krijgen. Celstraf en boetes zijn enkele van de maatregelen tegen ongeoorloofd schoolverzuim die staatssecretaris Wallage (onderwijs) aankondigt in een wijzigingsvoorstel van de Leerplichtwet dat gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het Openbaar Ministerie heeft de staatssecretaris al laten weten zeer terughoudend te zullen zijn met het opleggen van celstraf, en als maximum straf bij voorkeur een geldboete te geven. Wallage vindt strengere maatregelen nodig omdat het schoolverzuim hoog is en scholen volgens hem te soepel met verzuim omgaan. Volgens de staatssecretaris draagt het schoolverzuim er aan bij dat jaarlijks ongeveer 30.000 leerlingen het onderwijs voortijdig, dus zonder diploma, verlaten.

Niet alleen ouders, ook leerlingen moeten op schoolverzuim kunnen worden aangesproken. Wallage wil dat omdat er volgens hem nogal wat leerlingen zijn op wie de ouders geen greep hebben; dan heeft het geen zin de ouders op het spijbelen aan te spreken. Jeugdrechters zouden in die gevallen de leerling moeten kunnen berispen, maar ook een alternatieve straf, een boete of een celstraf kunnen opleggen.

Wallage wil getrouwde meisjes van buitenlandse afkomst die nog geen 16 jaar zijn, verplichten naar school te gaan tot het einde van het schooljaar waarin zij 16 worden. Doordat zij gehuwd zijn, zijn ze voor de wet meerderjarig. Voor meerderjarigen is geen leerplicht. Deze maatregel gaat ook gelden voor Nederlandse kinderen die voor hun zestiende trouwen, en dus niet meer leerplichtig zijn.

Toegestaan verzuim buiten de vakanties wil Wallage beperken. Een schooldirecteur mag nu “bij gewichtige omstandigheden” een leerling toestemming geven maximaal tien dagen van school weg te blijven. Voortaan kan uitsluitend vrij worden genomen buiten de schoolvakanties om als een van de ouders of verzorgers door zijn of haar beroep op dat moment niet op vakantie kan.

In de nieuwe regeling hoeven scholen ongeoorloofd verzuim pas bij de gemeente te melden als een leerling drie dagen achtereen zonder toestemming afwezig is. Ook als een leerling binnen vier weken meer dan een achtste deel van de lessen verzuimt, moet dat worden gemeld. Scholen voor voortgezet onderwijs en gemeenten moeten het ministerie jaarlijks gegevens over het schoolverzuim gaan verstrekken.