Voordeel pensioen naar werkgever zorg

ROTTERDAM, 6 NOV. De Raad van Advies van het pensioenfonds voor de zorgsector PGGM heeft vanmorgen ingestemd met een regelementswijziging die het mogelijk maakt de premiedaling van een procentpunt geheel ten goede te laten komen aan het werkgeversdeel van pensioenpremie.

De vakbond voor verpleegkundigen en verzorgenden NU'91 had bezwaar tegen deze eenzijdige verdeling. Volgens de bond zou ongeveer een derde van de premiedaling beschikbaar moeten komen voor het werknemersdeel. Nu dat niet gebeurt is er sprake van een “cadeautje van 47 miljoen”, aldus CAO-onderhandelaar W. Reitsma. Dat bedrag komt overigens wel geheel ten goede aan arbeidsvoorwaarden. Het bestuur heeft desondanks vandaag besloten de premie te verlagen van 7,3 naar 6,3 procent en de daling geheel ten goede te laten komen aan het werkgeversdeel.