Vakbonden akkoord met gesprek Daf en Mercedes

EINDHOVEN, 6 NOV. Bestuurders van de vakbonden hebben donderdag de toelichting die de raad van bestuur van DAF heeft gegeven over de gesprekken met het Duitse Mercedes-Benz geaccepteerd. Volgens bestuurder G.van Os van de Unie BLHP zijn die gesprekken nog niet afgerond. Verdere publiciteit kan het overleg schaden en nadelige gevolgen hebben voor Mercedes, aldus Van Os.

DAF heeft de bonden toegezegd dat ze meteen zullen worden geïnformeerd over eventuele resultaten van het overleg. F. Koolen van de Industriebond FNV onderstreepte dat behoud van de werkgelegenheid bij DAF centraal moet staan. In een interne mededeling aan alle medewerkers van DAF is gisteren door de directie onderstreept dat er geen akkoord ligt over een meerderheidsdeelneming van Mercedes in DAF. Met de Duitse onderneming worden wel besprekingen gevoerd over een klant-leverancierrelatie.

“Woordvoerders van DAF hebben ten stelligste ontkend dat er gesproken wordt over een meerderheidsbelang en dat gesprekken over het nemen van enig belang in DAF volstrekt voorbarig zijn”, aldus de mededeling.

De gesprekken over wat wordt genoemd een “strategische alliantie” zouden, aldus de mededeling, kunnen leiden tot een structurele versterking van de onderneming op basis van een wederzijdse participatie in produkten, produktontwikkeling en het produktieproces, waarbij een versterking van de vermogenspositie wordt overwogen.