Vakbond wil gelddragers verbieden

ROTTERDAM, 6 NOV. De Dienstenbond FNV wil in de huidige collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor de supermarkten een zogenaamd "transportverbod' opnemen. De vakbond vindt het onverantwoordelijk dat personeel van supermarkten regelmatig met de dagopbrengst naar de bank wordt gestuurd. Professionele waardetransporteurs zouden hiervoor moeten worden ingeschakeld.

Het vakcentrum voor de levensmiddelen heeft afwijzend op het transportverbod gereageerd. “Wij voelen niets voor een verplichting”, aldus algemeen directeur F.J. Schoolenaar. “Het inschakelen van professionele waardetransporten is een kostbare aangelegenheid. Alleen supermarkten die minimaal één ton aan omzet per week draaien, kunnen een dergelijk transport bekostigen.”

Onlangs verrichte het vakcentrum een onderzoek onder de 2.000 aangesloten leden. Van deze leden draait ongeveer de helft meer dan één ton omzet per week. Van deze laatste groep ondernemers maakte slechts 15 procent gebruik van professionele waardetransporten. “Veel te weinig”, meent Schoolenaar. Volgens de directeur is het vakcentrum druk bezig een "cultuuromslag' bij de ondernemers te bewerkstelligen. “Iedere dag lezen ze in de krant dat er weer een overval heeft plaatsgevonden. En vervolgens denken ze: 'Mij overkomt zoiets niet'.”

De Dienstenbond FNV meent dat de grotere supermarkt-ketens zoals Albert Heijn hun zaakjes op het gebied van veiligheid goed hebben geregeld. Bij de kleinere bedrijven zou het echter aan beleid op dit gebied ontbreken. Oplossingen zijn volgens de vakbond het inschakelen van een professioneel waardetransport, dat een of twee keer in de week de inhoud van de kluis kan ophalen.

Zowel de Dienstenbond FNV als het vakcentrum menen dat de werkzaamheden van overvallers zich verleggen van banken en tankstations naar supermarkten. De eis van de Dienstenbond FNV wordt ingegeven door een recente overval. Een 35-jarige bedrijfsleider van een supermarkt in Rijswijk was het doelwit van overvallers toen hij de dagopbrengst naar de bank bracht. De bedrijfsleider werd doodgeschoten toen hij probeerde de overvallers de buit afhandig te maken.