"Twee verstekelingen uit angst in zee gesprongen'

ROTTERDAM, 6 NOV. Drie Nigeriaanse verstekelingen die gisteren werden verhoord voor de Rotterdamse rechtbank, hebben gezien dat twee andere verstekelingen op volle zee over boord sprongen. Dat zouden ze hebben gedaan uit angst voor de Nederlandse kapitein van het vrachtschip "Daniella', die hen met een getrokken pistool achtervolgde.

De verstekelingen moesten gisteren voor de rechtbank duidelijk maken onder welke omstandigheden de kapitein één van hen, M. Tucker (19), in zijn voet schoot. De rechtbank beperkte zich tot het getuigenverhoor, omdat kapitein J.O. (40) zich nog op zee bevindt. Hij wordt verdacht van zware mishandeling.

De "Daniella' vertrok op 24 augustus uit Lagos, Nigeria. Toen op 26 augustus acht verstekelingen werden gevonden, besloot de kapitein hen met containerkettingen te ketenen. Twee dagen later werden ze losgemaakt omdat ze zwellingen aan hun benen kregen. Later zou de kapitein volgens zijn logboek van de "Daniella' waarschuwingsschoten hebben gelost, toen de verstekelingen zich tegen de afspraak rond de accommodatie van de bemanning ophielden.

M. Tucker zei echter dat de kapitein hem had achtervolgd naar een van de sleepbootjes op het scheepsdek en gericht op hem had geschoten. Een eerste schot zou zijn schouder hebben geschampt, een tweede schot doorboorde zijn voet. Een arts heeft vastgesteld dat Tucker inderdaad een schotwond in zijn voet heeft opgelopen. De andere getuigen bevestigden de woorden van Tucker.

Op het verhaal dat twee verstekelingen overboord zouden zijn gesprongen, werd niet ingegaan. Bij een eerste verhoor door de Rotterdamse rivierpolitie zeiden de verstekelingen dat ze met acht man aan boord waren. Later hadden ze het over tien, waarvan twee spoorloos zouden zijn verdwenen. Gisteren zeiden ze voor het eerst gezien te hebben hoe deze waren verdwenen.