Philips boekt verlies van 154 miljoen

EINDHOVEN, 6 NOV. Philips boekte over het derde kwartaal een verlies van 154 miljoen gulden, tegen een winst van 188 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Over de afgelopen negen maanden boekte het bedrijf een winst van slechts 102 miljoen gulden.

Philips rekent op een herstructureringsvoorziening van enkele honderden miljoen guldens, waarmee het risico ontstaat dat 1992 met verlies wordt afgesloten.

Philips is hard getroffen door de slechte situatie op de markt voor consumentenelektronica, die tegelijk een negatieve uitwerking had op daarmee samenhangende activiteiten als de produktie van componenten en op enkele niet-geconsolideerde deelnemingen, zoals Grundig. Als gevolg van de daling van de verkoopprijzen met zes procent en door de hoge introductiekosten van nieuwe produkten daalde het bedrijfsresultaat van de sector Consumentenprodukten in de eerste negen maanden van 619 miljoen tot 145 miljoen gulden. In het derde kwartaal kwam het bedrijfsresultaat op een schamele 27 miljoen gulden. Dat cijfer bestaat uit een groot verlies bij het sector-onderdeel Consumer Electronics en goede resultaten van de afdelingen Kleine huishoudelijke apparaten en platenmaatschappij Polygram.

Ook de cijfers van de sector Componenten en Halfgeleiders (onder andere beeldbuizen) dragen de sporen van de malaise op de consumentenmarkt. In de eerste negen maanden behaalde de afdeling een bedrijfsresultaat van 255 miljoen gulden, vergelijkbaar met 342 miljoen gulden in 1991. Het derde kwartaal laat een daling zien van 120 miljoen tot 48 miljoen gulden.

Van de sectoren die niet door de malaise in de markt voor audio- en videoprodukten zijn getroffen, laat met name de sector Verlichting goede resultaten zien. Bij Verlichting steeg de omzet in de afgelopen negen maanden met 5 procent ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat steeg in die periode van 370 miljoen gulden naar 602 miljoen. Het kwartaalresultaat eindigde op 171 miljoen.

De resultaten van de produktsector Professionele produkten lieten eveneens een - zij het bescheiden - verbetering zien. In de laatste negen maanden steeg het bedrijfsresultaat van 335 miljoen tot 348 miljoen gulden. In het laatste kwartaal daalde het resultaat in die sector evenwel van 209 miljoen vorig jaar tot 93 miljoen.

De omzet over het derde kwartaal steeg op vergelijkbare basis met 3 procent tot 12,7 miljard gulden. Berekend over negen maanden laat de omzet een stijging zien van 2 procent tot 38,5 miljard. Het bedrijfsresultaat over de eerste negen maanden daalde van 1,76 miljard naar 1,63 miljard.

Het bedrijfsresultaat over het derde kwartaal kwam op 355 miljoen gulden, waarvan maar liefst 144 miljoen werd veroorzaakt door een bijzondere bate ten gevolgd van de verkoop van gebouwen. Het vergelijkbare kwartaal vorig jaar liet een bedrijfsresultaat van 455 miljoen gulden zien.

De financieringslasten van Philips zijn in het derde kwartaal aanzienlijk gestegen van 915 miljoen tot 1,6 miljard. Over de eerste negen maanden komt de nettowinst uit gewonde bedrijfsactiviteiten daarmee op 102 miljoen gulden, vergelijkbaar met 512 miljoen vorig jaar. In 1991 werd het winstcijfer evenwel vertekend door een bijzondere bate ten gevolge van de verkoop van het belang in witgoedfabrikant Whirlpool van 365 miljoen gulden.