Parijs stemt in met relatie Weu-Navo

BRUSSEL, 6 NOV. Frankrijk stemt in met het aanknopen van formele betrekkingen tussen de NAVO en de Westeuropese Unie.

Het akkoord stelt regels voor de uitwisseling van documenten en coördinatie van vergaderingen van beide organisaties. Frankrijk verzet zich tegen een versterking van de rol van de NAVO en bepleit een meer onafhankelijke Europese defensie, waarin aan de WEU een belangrijke rol wordt toegedacht. Parijs maakte aanvankelijk een voorbehoud met betrekking tot de beoogde nauwere samenwerking. (Reuter)