Nederlandse kinderen lezen slechter dan Finse

AMSTERDAM, 6 NOV. Het begrijpend lezen van Nederlandse leerlingen van 9 en 14 jaar is minder dan die van kinderen uit andere westerse landen. Volgens een vergelijkend onderzoek, uitgevoerd door de International Association for the Evaluation of Educational Achievement, blijkt dat Nederland in de achterhoede eindigt, tussen landen als Cyprus, Portugal en Slovenië.

Onder 200.000 kinderen uit 32 landen over de hele wereld is voor het onderzoek eenzelfde reeks testen, vertaald voor elk land, afgenomen. Na een proefonderzoek zijn alleen die teksten met begripsvragen gebruikt die in elk land dezelfde soort problemen hadden opgeleverd.

Zowel bij de negen- als bij de veertienjarigen nam Finland de hoogste positie in. Vooral de prestaties van de negenjarigen zijn opvallend, omdat kinderen in Finland in de regel pas leesonderwijs krijgen als ze zeven zijn. Nederlandse kinderen van negen jaar lopen volgens het onderzoek een jaar achter op de Finse wat betreft leesvaardigheid.

Nederland komt op de lijst van negenjarigen niet verder dan de 21ste plaats van de 26 voor die leeftijd onderzochte landen. Van de Westeuropese landen staat alleen Denemarken nog lager. Landen als de Verenigde Staten, Singapore, Griekenland en Hongarije gaan Nederland voor. Bij de veertienjarigen waren de Nederlandse kinderen negentiende in een groep van 31 landen.

K. de Glopper van het SCO-Kohnstamminstituut voor onderwijs in Amsterdam die het onderzoek in Nederland heeft geleid, heeft geen verklaring voor de slechte resultaten: “Het ligt niet aan te grote klassen. In Finland zitten gemiddeld 25 leerlingen in een klas, in Nederland 26. En het ligt ook niet aan grote scholen of aan minder uren voor leesonderwijs.” Zijn collega M. Otter meent dat het antwoord “in het buitenschools milieu” moet worden gezocht: “Wij hebben wel een actie "Kies exact', maar geen actie "Lees eens goed'.”