McKinsey somber over beurs A'dam

AMSTERDAM, 6 NOV. De Amsterdamse effectenbeurs moet snel een aantal ingrijpende maatregelen nemen om te voorkomen dat de beurs nog meer marktaandeel verliest aan de concurrentie, met name aan de Londense beurs.

De reeks verbeteringen van het handelssysteem die de beurs de afgelopen jaren heeft ingevoerd, zijn bij lange na niet voldoende om het tij te keren. Dit staat in het rapport "Samen op koers - Naar een sterk verbeterde, internationale positie van de Nederlandse effectenbeurs', dat het adviesbureau McKinsey gisteren aan het bestuur van de Vereniging voor de Effectenhandel heeft aangeboden.

Een samenvatting van het rapport is vanmorgen door het beursbestuur vrijgegeven. Het volledige rapport zal niet openbaar worden gemaakt omdat het “concurrentiegevoelige gegevens” bevat. In het rapport, dat McKinsey heeft opgesteld in opdracht van het beursbestuur, pleiten de adviseurs voor handelssystemen op maat voor elk marktsegment van effecten, het versterken van de slagvaardigheid van de Nederlandse intermediairs en het binnenhalen van buitenlandse intermediairs en beleggers. Het handelssysteem moet zo worden gewijzigd dat het kan concurreren met het Londense systeem voor de grote aandelentransacties.

Aanpassingen van het handelssysteem zoals die door de Commissie Aandelenhandel - waarin vertegenwoordigers van banken, commissionairs en hoeklieden zitten - zijn voorgesteld en die reeds deels zijn ingevoerd, gaan volgens McKinsey niet ver genoeg. De aanpak van de Commissie Aandelenhandel draagt te veel het karakter van een compromis, zo luidt het oordeel van veel betrokkenen.

De afgelopen drie jaar heeft de Amsterdamse effectenbeurs veel marktaandeel verloren. Veel handel in de hoofdfondsen en obligaties is weggevloeid naar de Londense internationale beeldschermenbeurs Seaq. Het marktaandeel in aandelen is gedaald van 80 naar 60 procent. Onder marktaandeel wordt dat deel van de handel in Nederlandse effecten verstaan dat via de beurs of de aangesloten leden wordt afgewikkeld. Als de trend zich voortzet in dit tempo, zal de beurs binnen een paar jaar haar dominante positie in Nederlandse effecten kwijt zijn, aldus de onderzoekers.

In obligaties laat de effectenbeurs nog een dramatischer terugval zien. In de periode 1985-88 daalde het marktaandeel al van 78 tot 36 procent. Dat marktaandeel is verder teruggelopen tot 32 procent.

Grote institutionele beleggers zoals verzekeraars en pensioenfondsen verkiezen Seaq boven de Amsterdamse beurs omdat Seaq goedkoper is en meer rekening houdt met de wensen van grote marktpartijen.