Kwartaalcijfers KLM 2de kwartaal

De gisteren gepubliceerde cijfers van de KLM hadden betrekking op het tweede kwartaal van het lopende boekjaar 1992-93.

In een deel van deze krant werd abusievelijk vermeld dat de KLM-resultaten het eerste halfjaar betroffen. De KLM boekte over het tweede kwartaal (de maanden juli, augustus, september) een winst van 170,1 miljoen gulden, 22,4 miljoen gulden minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De luchtvaartmaatschappij verwacht over het gehele boekjaar verlies te lijden.