Koning Hussein distantieert zich van Irak

AMMAN, 6 NOV. Koning Hussein van Jordanië, over wiens gezondheidstoestand in toenemende mate wordt gespeculeerd, heeft zich nadrukkelijk gedistantieerd van Irak.

In een vandaag verschenen vraaggesprek met de Britse Financial Times verklaarde de vorst dat Irak dreigt te versnipperen en hij riep op tot hervormingen in de buurstaat.

Eerder had Hussein in een toespraak voor de televisie bekendgemaakt dat hij binnenkort opnieuw naar de Verenigde Staten zal reizen voor medische controle. In september is de Jordaanse koning daar geopereerd wegens leverkanker. Enige tijd geleden had de Jordaanse arts van Hussein nog verklaard dat het probleem was opgelost, maar daaraan rijst nu door de nieuwe controle weer twijfel.

Hussein ging tijdens zijn tv-rede ook in op de mogelijkheid dat hij zou sterven. “Een levende natie kan niet worden afgemeten aan het leven van een individu”, aldus Hussein. “Men moet toegeven dat elke levende ziel zijn voorbestemde einde vindt”, zei de vorst verder.

In zijn rede noemde de koning de Iraakse leider Saddam Hussein geen enkele keer bij naam maar hij waarschuwde tegen “tyrannie” en “ambitieuze afvalligen”. Tegenover de Financial Times verklaarde hij dat het een ramp zou zijn voor de stabiliteit in het Midden-Oosten indien Irak zou worden opgedeeld in een Koerdisch noorden, een shi'itisch zuiden en een sunnitisch midden.

Door zich te distantiëren van Irak, waarmee hij tijdens de Golfoorlog als een der weinige leiders innige betrekkingen onderhield, hoopt de koning volgens waarnemers zijn relatie met andere Arabische landen te verbeteren, in het bijzonder met het rijke Saoedi-Arabië. Onze correspondent in Tel Aviv voegt hieraan toe: De ziekte van koning Hussein kan volgens politieke kringen in Jeruzalem tot een versnelling van het Israelisch-Jordaanse vredesoverleg leiden. Het opstellen van een Israelisch-Jordaanse agenda voor voortzetting van de volgende ronde van het vredesoverleg in Washington van maandag duidde reeds op een “verrassende” verandering in het Jordaanse standpunt. In Jeruzalem wordt er rekening mee gehouden dat de Jordaanse vorst als een "vredeskoning' de geschiedenis wil ingaan voordat hij eventueel door kanker wordt geveld. Kennelijk is Hussein van oordeel dat de troonopvolging in Amman rustiger verloopt indien Jordanië en Israel de strijbijl formeel hebben begraven. Zijn kritiek op Arabische dictators en het nemen van afstand van Irak duiden erop dat hij in de laatste fase van zijn leven de continuïteit van de Hasjemitische troon op nieuwe grondslagen, waaronder een vredesregeling met Israel, wil garanderen.

In een Israelisch televisie-programma verscheen gisteravond een joodse religieuze genezer die beweerde door koning Hussein, via Bedoeïenen in de Negev-woestijn, te zijn uitgenodigd de vorst in Amman te behandelen.