Israel rouwt om vijf gedode militairen bij nieuw ongeval

TEL AVIV, 6 NOV. Israel rouwt om de dood van vijf soldaten van een elite-eenheid bij een ongeluk tijdens een oefening met scherp in de Negev-woestijn. De groep soldaten werd door nog onbekende oorzaak door een raket getroffen. Twee jaar geleden werden ongeveer op dezelfde plaats eveneens vijf soldaten tijdens een trainingsoefening door een artilleriegranaat gedood. Dit jaar hebben in totaal 19 soldaten als gevolg van ongelukken het leven verloren.

Wegens de ernst van het laatste ongeluk en een golf van protesten die uit de Israelische samenleving komen, heeft premier Yitzhak Rabin in zijn functie als minister van defensie gisteravond de tijdelijke stopzetting van alle oefeningen met scherp gelast. Inmiddels is in grote haast een militaire commissie van onderzoek naar het ongeluk ingesteld waarin voor de eerste maal ook een bekende advocaat is opgenomen om de conclusies voor het Israelische volk aannemelijker te maken.

Opperbevelhebber generaal Ehud Barak verscheen gisteravond volkomen verslagen op de televisie. Hij beloofde het uiterste te zullen doen om het aantal ongelukken met dodelijke afloop te verminderen maar kon wegens het karakter van de training van het leger op dat punt geen absolute zekerheid geven.

Ex-opperbevelhebber Rafuk Eitan, leider van de Tsomet-partij, schreef onlangs het aantal dodelijke ongelukken in het leger toe aan verslapping van de discipline onder generaal Baraks opperbevelhebberschap.

De Israelische media presenteren vandaag het ongeluk als een nationale ramp. In de kranten verschijnen commentaren waarin wordt geëist dat de “legertop door elkaar wordt geschud”. Gesuggereerd wordt dat generaal Barak er wegens de volkswoede en het verlies van vertrouwen in het leger goed aan zou doen af te treden. In de sterk gemilitariseerde Israelische samenleving duidt de roep om het snellen van militaire koppen op diepe onvrede over de gang van zaken in het leger. Vandaar dat generaal Barak gisteravond op de televisie verscheen alsof hij een oorlog had verloren.

    • Salomon Bouman