Industriefonds verschaft geen verliesfinanciering

DEN HAAG, 6 NOV. De op te richten speciale financieringsregeling voor grote bedrijven ("Industriefonds') wordt beheerd door de Nationale Investeringbank (NIB). De faciliteit waarover minister Andriessen (economische zaken) op dit moment nog overlegt met banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen is “absoluut niet bedoeld voor verliesfinanciering à la RSV”.

Dit zei de minister gisteren in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van zijn begroting. Nog geen overeenstemming is bereikt met de particuliere financiers die in de visie van Andriessen ongeveer viervijfde van de nieuwe facilitiet voor hun rekening nemen. Het fonds is bedoeld om middelgrote en grote ondernemingen tijdelijk een financieel steuntje in de rug te geven. Voor kleinere bedrijven heeft het NIB al een dergelijke facililiteit; de zogenoemde Bijzondere Financiering. De afgelopen jaren is daaruit bijna twee miljard gulden verstrekt. Als voorbeeld noemde Andriessen DAF dat onlangs een achtergestelde lening van bijna 100 miljoen gulden van de NIB heeft gekregen. Andriessen liet nog niet het achterste van zijn tong zien over de omvang en de modaliteiten van de faciliteit. Wanneer de regeling van kracht wordt, is nog niet duidelijk. “Zeker in 1993. Maar als alles snel gaat, kan het ook nog in 1992”, aldus Andriessen.

De minister vindt dat het ministerie van defensie een aantal Fokker 50's moet bestellen. Andriessen zal daar bij zijn collega Ter Beek op aandringen. Volgens Andriessen kunnen potentiële klanten voor de Fokker 50 over de streep worden getrokken als hij bij de vliegtuigfabriek een order plaatst. Zo'n bestelling kan een voorbeeldwerking hebben, meent Andriessen.

De VVD had de minister in het debat gevraagd zich sterk te maken voor de F 50. Minister Ter Beek ziet vooralsnog niet veel in het vliegtuig, omdat het volgens hem niet in de opzet van de luchtmacht past. Zijn eigen partij, de PvdA, vindt dat hij de Fokker-fabriek een handje moet helpen door een aantal toestellen af te nemen.