Groen Links vraagt spoeddebat over WAO

DEN HAAG, 6 NOV. Groen Links wil volgende week in de Tweede Kamer een spoeddebat over het WAO-voorstel van het kabinet. Uit de reactie die de PvdA deze week op het voorstel gaf, concludeert Groen Links dat deze fractie het kabinetsplan niet langer steunt.

Daarom wil Groen Links van staatssecretaris Ter Veld en minister De Vries (sociale zaken) weten hoe zij oordelen over de politieke situatie die nu is ontstaan. Volgens de fractie ligt het voor de hand dat het kabinet het wetsontwerp intrekt. Het maatschappelijk draagvlak voor dit voorstel is er nooit geweest, stelt Groen Links vast, en het politieke draagvlak is er nu ook niet meer.

De PvdA-fractie heeft deze week voorgesteld een wachttijd van een jaar te introduceren om zo voor toekomstige WAO'ers een systeem te kunnen invoeren, waarbij deze zich in alle gevallen aanvullend kunnen verzekeren tegen de achteruitgang van hun inkomen. Eerder keerde de PvdA zich al tegen de bevriezing van de uitkeringen voor bestaande WAO'ers.

Het kabinet is overigens allerminst van plan het wetsvoorstel in te trekken, zo maakte minister De Vries gisteren nog eens duidelijk. De PvdA-fractie stelt bovendien dat zij het wetsvoorstel wel op hoofdlijnen steunt.

Inmiddels heeft het kabinet ook het wetsvoorstel om het ziekteverzuim terug te dringen naar de Tweede Kamer gestuurd. Belangrijkste onderdeel hiervan is dat werkgevers worden verplicht 70 procent van het loon gedurende de eerste zes weken (grote bedrijven) of drie weken (bedrijven met minder dan 15 werknemers) van het ziekteverzuim zelf door te betalen. Ook wordt een werkgever in deze periode verantwoordelijk voor de controle van de zieke werknemer. De bedrijfsvereniging moet beoordelen of de werkgever deze taak goed uitvoert.

Werkgevers en werknemers kunnen via de CAO afspreken dat niet 70 procent maar het volledige loon gedurende ziekte wordt doorbetaald. Bedrijven kunnen dit bovenwettelijke deel echter straks niet meer via de collectieve ziekengeldkas van de bedrijfsvereniging herverzekeren. Zij mogen dat alleen bij een particuliere verzekeraar doen, tegen een aparte, kostendekkende premie.

Het kabinet wil het ziekteverzuim in drie jaar laten dalen van 8,4 naar 6,9 procent, en zo 1,3 miljard gulden aan kosten besparen. Het kabinet hoopt dat de nieuwe wet volgend jaar van kracht kan worden, maar gelet op het tijdstip van indiening is die kans klein.