Directeur Baker van British Coal op symposium in Delft: Mogelijk vier mijnen minder dicht in Groot-Brittannië

DELFT, 6 NOV. Directeur Anthony Baker van de staatsonderneming British Coal Corporation verwacht dat in zijn land 4 mijnen minder zullen dichtgaan dan de 31 waarvan in oktober sprake was.

Volgens Baker, die gisteren sprak op een symposium in Delft ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Mijnbouwkundige Vereeniging, betekent dat dat de werkgelegenheid van ongeveer 4.000 mensen kan worden behouden. Baker zegt in een gesprek met deze krant dat het openhouden van meer mijnen het gevolg is van een grotere binnenlandse vraag naar kolen dan waarvan in oktober nog werd uitgegaan.

In oktober maakte de Britse regering bekend dat er op zeer korte termijn 31 van de 50 kolenmijnen zouden worden gesloten waardoor ruim 30.000 van de 53.000 mijnwerkers hun werk zouden verliezen. Dat leidde tot felle protesten van zowel mijnwerkers als burgers. Ten gevolge daarvan werd het aantal direct te sluiten mijnen teruggebracht tot 10. Zij zullen hoe dan ook binnen de komende 3 maanden - de wettelijke periode die er voor dergelijke ingrepen staat - dichtgaan. Speciale commissies uit het Britse parlement gaan op dit moment na of er voor de overige 21 nog toekomst is. Daarbij zal ook de energiepolitiek op de langere termijn worden betrokken. Ook zal men nagaan of de termijn van sluiting gespreid kan worden zodat er in de tussentijd voor vervangend werk kan worden gezorgd. Baker verwacht dat de commissies binnen twee maanden zullen rapporteren.

Hij zegt dat de toekomst voor ten minste 17 van de 21 mijnen, die nu onderwerp zijn van nadere studies, twijfelachtig blijft nu de twee grote elektriciteitsproducenten National Power en PowerGen hebben besloten volgend jaar de afname van kolen met de helft terug te brengen “en daarmee de weg voor onze kolen voor een belangrijk deel hebben afgesloten.”. Tot nu toe namen de elektriciteitscentrales 86 procent van de binnenlandse kolenproduktie af.

Baker zegt dat de voornaamste oorzaak van de mijnsluitingen “de uitholling van de kolenmarkt door unfaire concurrentie” is. “Consumenten van elektriciteit, die is opgewekt met gas, betalen mee in de bouw van de centrales, waardoor ze zeker op de langere duur per kilowatt/uur enige pences duurder uit zijn dan wanneer men onze kolen zou gebruiken. Op kernenergie zit voor de consument een belasting van elf procent”, aldus Baker. Volgens hem heeft British Coal er herhaaldelijk op gewezen dat er in te snel tempo gasgestookte centrales worden gebouwd. Daardoor zal er, zegt hij, op den duur een overcapaciteit ontstaan van zestig procent. “Dat is des te pijnlijker daar we beschikken over zeer goede met kolen gestookte centrales.”

Hij meent dat de kostprijs voor Britse kolen in de komende vijf jaar nog eens met 10 pond per ton zal worden teruggebracht door technologische verbeteringen, verbeteringen in het management en door het aanspreken van de beste kolenvoorraden. “Dan zullen de kolen een goedkopere brandstof blijken dan gas, dat steeds schaarser en daardoor duurder zal worden. We zijn nu al in Europa met een kostprijs van veertig pond per ton het goedkoopste terwijl we bovendien ook nog eens niet zoals andere Europese landen door de overheid worden gesubsidieerd”, aldus Baker.

Baker zei op het symposium dat de rol van de kolen in Europa onder steeds grotere druk komt te staan door een verdergaande invoer van goedkope kolen uit niet-Europese landen en door het toenemend gebruik van gas en kernenergie. Ook zal het gebruik van kolen verder teruglopen wegens milieumaatregelen. Als, zoals de Europese Commissie wil, er een kolenbelasting zal worden geheven van 10 dollar per ton, dan zal, aldus Baker, de vraag naar kolen in Groot-Brittannië alleen al teruglopen met 20 miljoen ton per jaar.

    • Max Paumen