De Vries zinspeelt op loonmaatregel, bonden woedend

DEN HAAG, 6 NOV. Het centraal overleg tussen kabinet, werkgevers en werknemers staat op springen, nu minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) heeft gezinspeeld op een looningreep. De vakcentrales zijn daar woedend over.

Het kabinet is vandaag begonnen aan de besprekingen over de extra bezuinigingen voor volgend jaar. Minister Kok (financiën) en minister De Vries hebben voorgesteld om 2,75 miljard te besparen. In dit plan gaan zij ervan uit dat de lonen volgend jaar niet stijgen. De vakcentrales hebben vanochtend laten weten dat zij bij het voor maandag afgesproken gesprek opstappen als het kabinet niet duidelijk maakt dat het geen loonmaatregel zal treffen. VNO-voorzitter Rinnooy Kan zei vanmiddag dat er bij een loonmaatregel niet alleen “oorlog” met de vakbeweging komt , maar dat het kabinet dan ook een “serieus probleem” met de werkgevers heeft.

De sociale partners reageerden op uitlatingen van De Vries gisteren bij de ledenvergadering van de werkgeversvereniging FME. De minister noemde het verstandig om nieuwe CAO-afspraken een half jaar op te schorten. Als werkgevers en werknemers niet tot een akkoord over de lonen komen, “wordt het kabinet teruggeworpen op zijn eigen verantwoordelijkheid.” De vakcentrales concludeerden hieruit dat De Vries met een loonmaatregel dreigt. De Vries zei vanochtend desgevraagd deze commotie “verrassend” te vinden.