CEES WOLZAK; Aan de wieg van mislukte plannen

De 52-jarige Cees Wolzak (studeerde op Nijenrode, was directeur Intermediair en directeur VNU Business Pressgroup) heeft aan de wieg gestaan van een reeks van mislukte plannen. Begin jaren tachtig lanceerde hij in zijn functie van directeur nieuwe media van de VNU een plan voor een derde tv-net, te exploiteren door uitgevers van tijdschriften en dagbladen. Toen al was Wolzak de man van de gepeperde uitspraken aan het adres van de WVC-minister (destijds Brinkman), die hij verweet “een kaasstolp over Nederland te plaatsen”. De opmars van commerciële buitenlandse satellietzenders vereiste volgens Wolzak geen defensief maar een agressief mediabeleid.

Toen het commerciële derde net politiek geen kans bleek te maken, ontwikkelde Wolzak een initiatief voor abonnee-televisie: ook hierover moest niet de publieke omroep maar het bedrijfsleven volledige zeggenschap krijgen. Uiteindelijk bleek dat een conglomeraat te zijn van VNU, Delta-kabel, V&D en NDU/Elsevier: Abonnee Televisie Nederland (ATN) heette de onderneming, Wolzak werd algemeen directeur. Een compleet programmaschema werd uitgedokterd, maar nader onderzoek wees uit dat het publiek niet zat te wachten op zo'n zender voor dertig gulden per maand. ATN ging ten slotte roemloos op in FilmNet. Wolzak wierp zich op zijn beurt op het VNU-informatiesysteem Ditzitel, dat uiteindelijk nooit op de markt is gebracht.

In 1988 werd Wolzak algemeen directeur van de TROS en zat hij namens die omroep in het NOS-bestuur. Zijn eerste vraaggesprek in die functie grijpt hij aan om "Den Haag' “zeer lafhartig politiek gedoe” aan te wrijven. Een jaar later al ontvouwt hij een plan om van de TROS een commerciële onderneming te maken. Hij vindt bij de AVRO en Veronica een willig oor. Samen met vier uitgevers wordt de ATV/EPTV opgericht, weer zo'n doodgeboren kindje van Wolzak dat ook politiek geen genade vindt.

Bovendien bereidt Veronica tezelfdertijd een andere commerciele zender voor: Véronique, het latere RTL 4. Wolzak besluit zich aan te sluiten bij een tweede commercieel tv-initiatief, dat van producent Joop van den Ende voor TV 10. “Dit initiatief heeft de beste kansen”, jubelt Wolzak in '89 in deze krant. Wederom blijkt hij op het verkeerde paard te hebben gewed. Datzelfde gold voor het "Belfleur-project', een poging om een blad en een tv-programma in één aan het publiek te offreren.

Het zakenbloed van Wolzak bleef kruipen waar het niet gaan kon. Vorig jaar staken de eerste geruchten de kop op dat de TROS een zeer serieuze buitenlandse partner had om commerciele televisie mee te gaan bedrijven. Zou dan toch deze omroep als eerste het publieke bestel gaan verlaten? Dit voorjaar noemde de TROS de partner, waarmee inmiddels alweer was gebroken: CLT, de moedermaatschappij van RTL 4.

Toen de TROS voortging als één van de omroepen in het publieke bestel, zag Wolzak niet langer ruimte voor zijn zakelijke dynamiek. Hij kondigde zijn ontslag aan, want zijn "motivatie' was sterk teruggelopen doordat zijn commerciële plannen stelselmatig "door de politiek gefrustreerd' werden. De vraag is of ondernemer Wolzak aan de bestuurstafel van de KNVB beter aan zijn trekken komt dan aan die van de NOS.

    • Tom Rooduijn