Beladingsgraad KLM daalde in eerste 7 maanden

De vliegtuigen van de KLM zijn in oktober en in de eerste zeven maanden van het lopende boekjaar minder bezet geweest dan in de overeenkomende perioden van vorig jaar.

De beladingsgraad daalde in oktober van 75,3 tot 72,6 procent en in de periode april tot en met oktober van 72 tot 70,9 procent, zo heeft de KLM bekendgemaakt. Het passagiersvervoer nam in de afgelopen maand met 14 procent toe van 228,9 tot 260,6 miljoen tonkilometer, terwijl het vrachtvervoer 10 procent vermeerderde van 205,9 tot 227,2 miljoen tonkilometer.

Het totale vervoer gaf een stijging van 12 procent te zien van 434,8 tot 487,8 miljoen tonkilometer, terwijl de produktie (de beschikbaarheid van capaciteit) 17 procent hoger uitviel en van 577,1 naar 672,4 miljoen tonkilometer ging.

In de eerste zeven maanden van het boekjaar groeide het vervoer met 12 procent van 2,94 tot 3,28 miljard tonkilometer, waarbij het passagiersvervoer 15 procent toenam van 1,6 tot 1,85 miljard tonkilometer en het vrachtvervoer met 7 procent van 1,34 tot 1,43 miljard tonkilometer. De produktie was met 4,62 miljard tonkilometer 13 procent groter dan die van 4,08 miljard in dezelfde tijd van het vorige boekjaar.