"Vrouwenbesnijdenis ontoelaatbaar'

DEN HAAG, 5 NOV. Het is ontoelaatbaar om vrouwen en meisjes in Nederland onvrijwillig te laten besnijden en hen op die manier lichamelijk letsel toe te brengen. Minister Hirsch Ballin (justitie) en staatssecretaris Simons (volksgezondheid) hebben dat gisteren aan de Tweede Kamer laten weten in antwoord op vragen van de PvdA'ers Netelenbos en Swildens-Rozendaal.

De Kamerleden hadden gevraagd of de bewindslieden kennis hadden genomen van berichten dat een Somalisch meisje na aankomst in Nederland een besnijdenis heeft ondergaaan, waarbij ernstige complicaties waren opgetreden.

Volgens Hirsch Ballin en Simons is het voorval niet gemeld bij de regionale geneeskundige inspectie voor de volksgezondheid, noch bij een justitiële instantie. Zij menen dat het onmogelijk is vast te stellen om welke vorm van besnijdenis het gaat en of zich daarbij ernstige complicaties hebben voorgedaan.

Als zou blijken dat de besnijdenis daadwerkelijk in Nederland heeft plaats gehad en dat concrete aanwijzingen bestaan over een mogelijke verdachte, aldus Simons en Hisch Ballin, dan zal het openbaar ministerie tot vervolging overgaan voor mishandeling of het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde. Het gebrek aan feitelijke informatie in deze zaak maakt het instellen van een opsporingsonderzoek volgens hen echter illusoir.