Volk van Land van Ooit verbaast Bijlmer

AMSTERDAM, 5 NOV. Er was eens een jonge staat, gelegen in het Brabantse achterland. Deze staat bestond nauwelijks vijf jaar, maar iedereen was er binnen korte tijd zeer gelukkig geworden. Iedereen, dat wil zeggen de peuter Kloontje, de arrogante Hertogin van de Hoogmoed, de verwijfde Jean d'Orange en de gouverneur met al zijn hofdames die inmiddels de huwbare leeftijd hadden bereikt.

Het jonge staatje kreeg de naam Land van Ooit. De dagen streken er voorbij. In de herfst werd het rustig, op warme voorjaarsdagen was het echter een drukte van belang. Toeristen uit het buitenland, voornamelijk afkomstig uit de buurstaten Nederland en België, bezochten de vele ridders, jonkvrouwen en reuzen die het land overdag bevolkten.

De kinderen die het Land van Ooit bezochten stuurden tussen de maanden april en november 17.000 brieven en kaarten naar hun geliefde staat. Veel van hen vroegen een permanente verblijfsvergunning aan. Allen wilden wonen in het roze kasteel, dat vóór de verovering nog aan de tweede vrouw van de Nederlandse koning Willem de Eerste had toebehoord.

Maar, zoals in alle sprookjes het geval is, trokken donkere wolken zich boven het kortstondig geluk samen. De toeristen kwamen niet in zulke grote aantallen als verwacht. Het afgelopen jaar dacht de gouverneur van het Land van Ooit nog 425.000 bezoekers te verwelkomen, maar slechts 382.000 mensen kwamen daadwerkelijk over de grens. En dat is rampzalig voor een land waarvan de economie louter en alleen op het toerisme drijft.

De ramp voltrok zich definitief toen de reusachtige buitenlandse investeerder MKB Investment zich vorige week onverwachts terugtrok. MKB Investment is een dochteronderneming van de ING-bank en bezit 77 procent van de aandelen van het Land van Ooit. “We hebben in het verleden al diverse malen een financiële injectie gegeven. Het Land van Ooit moet nu eerst met levensvatbare voorstellen komen”, aldus een woordvoerder van de ING-bank.

De beroepsbevolking van het getroffen land kreeg intussen geen salaris meer uitbetaald. Wie erg krap bij kas zat, kon een voorschot krijgen om zich in de "boze buitenwereld' de deurwaarders van het lijf te houden. Gisteren was voor de bevolking van het sprookjesland de maat vol. Zo'n 200 inwoners trokken naar het hoofdkantoor van de ING-bank in de Amsterdamse Bijlmer, alwaar de gouverneur van het land een petitie aan de bankdirectie aanbood. De ING-bank zei toe het besluit “opnieuw te heroverwegen”.

De directeur van het Land van Ooit, M. Taminiau, liet weten inmiddels een nieuwe investeerder op het oog te hebben, maar dan moest MKB Investment wel bereid zijn de aandelen van de hand te doen. De ING-bank bevestigde dat er inderdaad gesprekken gaande zijn, maar dat deze zich nog in een te pril stadium bevonden om er uitspraken over te doen.

De Amsterdammers keken inmiddels met stijgende verbazing naar het vreemdsoortig volkje. Vijf paarden lieten hun water vloeien over het Bijlmerplein. De Freule van de Strakke Teugel kreeg zichtbaar kippevel in haar dunne jonkvrouwen-jurk. Door de wijk klonken de ijle stemmen van de hofdames. Als er voor aanstaande vrijdag geen oplossing wordt gevonden, is het de vraag of het Land van Ooit op 12 april aanstaande zijn grenzen weer kan openen. Of ze nog lang en gelukkig leefden blijft dus onzeker.

    • Yaël Vinckx