Vlaamse schrijvers

In het artikel "Kunnen Vlamingen schrijven?' van Martin van Amerongen (NRC Handelsblad 2 oktober) suggereert Julien Weverbergh dat Vlaamse uitgevers het proza van hun schrijvers door bij voorkeur Hollandse, en rode pennetjes hanterende redacteurs laten nakijken.

Dit zou leiden tot kopijbladen die “na de ingreep de allures van een bloedige veldslag vertonen”.

Tot mijn verbazing wordt ook mijn naam genoemd. "Guido van Heulendonk, Rita Demeester, enzovoort, zouden de eventuele kwaliteit van hun Nederlands aan dergelijke ingrepen te danken hebben'.

Mijn typoscripten gaan, zoals de typoscripten van elke schrijver, door de handen van een eindredacteur. Bij mijn huidige uitgeverij, Kritak, is dit een Vlaming. Toen ik nog bij het door Weverbergh gerunde Houtekiet publiceerde, ging het inderdaad om Nederlanders (die uiteraard niet speciaal voor mij werden ingehuurd). Zo werd mijn Logboek van een narrenschip nagekeken door Nelleke Berns, die zich hierbij overigens in hoofdzaak van een potlood bediende.

    • Guido van Heulendonk