THE INDEPENDENT

Hoewel binnenlandse thema's de verkiezingen hebben beheerst, zal Clinton zich gedurende zijn eerste jaar moeten bewijzen op het gebied van de buitenlandse politiek, waarmee hij geen ervaring heeft.

Er is geen gebrek aan potentieel explosieve kwesties, waarbij de strijd in de voormalige Sovjet-Unie en de vredesbesprekingen over het Midden-Oosten een vooraanstaande plaats innemen. Gedurende zijn campagne leek Clinton sympathieker te staan dan Bush tegenover verzoeken om hulp van Rusland en zijn turbulente aangrenzende republieken; maar hulp kan heel makkelijk op verspilling neerkomen als de situatie zo chaotisch is. Wat het Midden-Oosten betreft helde hij over naar Israel, maar het ligt voor de hand dat hij door de aard van de situatie de politiek van Bush en zijn minister van buitenlandse zaken Baker zal voortzetten.

Voor de Amerikanen lijkt Europa in toenemende mate een continent dat de klok terugdraait naar nationalisme, desintegratie en etnische strijd (aan deze indruk hebben de Tory-rebellen het hunne bijgedragen). Clinton zal onder druk worden gezet geld uit te sparen door de Amerikaanse troepen uit Europa terug te trekken. Een vermindering van het aantal troepen ligt voor de hand, maar een volledige terugtrekking zou een symbool worden van het afzien van mondiale verantwoordelijkheid. De uitdagingen van het post-communistische tijdperk zijn misschien nieuw, maar alleen de Verenigde Staten zijn in de positie om deze aan te gaan. De wereld en Amerika zelf zouden een hoge prijs betalen als de nieuwe Amerikaanse president deze de rug zou toekeren.