Samenwerking van 20 organisaties

De Stichting Natuur en Milieu in Utrecht is een samenwerkingsverband van twintig particuliere organisaties op het gebied van natuur- en milieubescherming. Daaronder bevinden zich de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, de Vogelbescherming, Kritisch Faunabeheer, de Stichting Duinbehoud en de twaalf provinciale milieufederaties.

De Stichting Natuur en Milieu is twintig jaar geleden voortgekomen uit vier organisaties, waarvan Natuurmonumenten en de Contactcommissie voor Natuur- en Landschapsbescherming de belangrijkste waren. De stichting telt op het ogenblik ruim vijftig medewerkers, die op allerlei niveaus ijveren voor herstel van de natuur en een beter leefmilieu.