Rakettenverdrag door Rusland geratificeerd

MOSKOU, 5 NOV. Het Russische parlement heeft gisteren het verdrag ter beperking van de strategische kernwapens (START) geratificeerd, dat in juli 1991 werd getekend door de Amerikaanse president Bush en de toenmalige Sovjet-president Michail Gorbatsjov.

Het werd goedgekeurd met 157 tegen een stemmen, bij 26 onthoudingen. Het verdrag beperkt het aantal strategische raketten in een periode van zeven jaar tot circa 1.600 aan beide zijden. De Amerikaanse Senaat moet het verdrag nog ratificeren. Ruzie tussen de verschillende staten op het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie is aanleiding geweest voor de vertraging van de ratificatie door het Russische parlement. Een deel van de strategische kernwapens bevindt zich namelijk op het grondgebied van Wit-Ruland, de Oekraïne en Kazachstan. Alle strategische kernwapens in deze drie landen alsmede een deel van de wapens op Russisch grondgebied zullen moeten worden vernietigd onder de bepalingen van het verdrag. Rusland heeft al een akkoord getekend met Wit-Rusland waardoor de zeggenschap over de daar gestationeerde wapens aan Moskou wordt overgedragen. Het Russische parlement besloot dat de uiteindelijke uitwisseling van ratificatiedocumenten met de VS pas zal plaatshebben zodra de drie andere staten tot het non-proliferatieverdrag zijn toegetreden en de afspraken over de kernwapens hebben uitgevoerd. Vooral in de verhouding tussen Rusland en de Oekraïne zal dit nog problemen gaan opleveren, zo wordt verwacht. De Oekraïne wil de zeggenschap over de kernwapens zelf houden tot ze worden vernietigd. (Reuter)