Positie Collor verder ondergraven

BRASILIA, 5 NOV. Tegen de Braziliaanse president Fernando Collor de Mello, die op verdenking van corruptie is geschorst, zijn nieuwe beschuldigingen geuit door zijn voormalige campagnefinancier, de zakenman Paulo César Fárias ("PC').

Tijdens zijn eerste publieke optreden sinds Collors schorsing zei PC dat Collor ervan op de hoogte was dat persoonlijke onkosten van de president door PC werden betaald uit “overgeschoten campagnefondsen”. PC wordt er onder meer van verdacht voor miljoenen dollars aan steekpenningen te hebben aangenomen waarmee hij overheidscontracten kon garanderen. De betalingen aan Collor zouden een verklaring zijn voor zijn invloed op de president. Aangenomen wordt dat PC's verklaring Collors terugkeer als president steeds onwaarschijnlijker maakt. (AP)