Politieman in Almere zonder machtiging afgeluisterd

ALMERE, 5 NOV. Een korpslid van de politie van Almere is een aantal dagen in december 1991 door zijn collega's afgeluisterd. Dat zegt de woordvoerder van de burgemeester van Almere. Vast is komen te staan dat voor het afluisteren van de politieman nooit de vereiste machtiging is verleend door de rechter-commissaris.

De korpschef van de politie Almere, E. Wilde, heeft eervol ontslag gekregen naar aanleiding van beschuldigingen van illegale afluisterpraktijken binnen het korps en de hoogoplopende spanningen die daarop volgden. De korpschef van de gemeentepolitie Noordoostpolder, R. Verzijlbergh, wordt tijdelijk aangesteld als waarnemend korpschef in Almere. Dat heeft burgemeester C. de Cloe van Almere bekendgemaakt. Verzijlbergh neemt de zaken waar totdat een vaste korpschef kan worden aangesteld. Daartoe zal een sollicitatieprocedure worden gestart.

In de Almerense afluister-zaak was wel aan de officier van Zwolle om toestemming gevraagd een printer aan te sluiten op de telefoonaansluiting van de betrokken politieman. Door middel van een printer kan het "belpatroon' van een abonnee worden nagegaan.

De officier van justitie in Zwolle heeft in een later stadium uitdrukkelijk geweigerd in te gaan op een verzoek van de politie van Almere een vordering bij de rechter-commissaris in te dienen voor een tapvergunning. Dat zegt een woordvoerder van het openbaar ministerie in Zwolle. “Die weigering is bewust en weloverwogen gedaan.”

Op last van de burgemeester zoekt de rijksrecherche uit of het betrokken korpslid daadwerkelijk is afgeluisterd. En indien dit zo is, hoe het dan mogelijk is dat iemand zonder toestemming van de rechter-commissaris afgeluisterd kan worden. “In dat onderzoek komt ook aan de orde of de PTT hierbij betrokken is”, aldus de woordvoerder van het OM in Zwolle.

De burgemeester sprak zijn bezorgdheid uit over de gang van zaken en uitte het vermoeden dat het dan “voorstelbaar is dat elders ook illegaal wordt afgeluisterd”. De politie van Almere deed een onderzoek naar een mogelijk "lek' binnen de organisatie.