Plan verzekeraars voor algemene WAO-verzekering

DEN HAAG, 5 NOV. De verzekeraars zijn bereid alle werknemers in Nederland tegen arbeidsongeschiktheid bij te verzekeren, ook als ze in de Ziektewet zitten of al gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Zij leggen daarvoor binnenkort een plan op tafel.

Voorwaarde is dat bedrijven hun werknemers collectief voor zo'n verzekering in aanmerking laten komen. De verzekeraars zullen in de meeste gevallen afzien van de eis dat werknemers eerst moeten worden gekeurd.

Dit bevestigde vanochtend J.C. van Eck, president-directeur van het verzekeringsbedrijf De Amersfoortse en voorzitter van de KAZO, de overkoepelende organisatie van verzekeraars tegen arbeidsongeschiktheid.

Van Eck voorziet dat de premies aanvankelijk iets hoger zullen zijn dan de premies die nu alleen voor de WAO gelden, omdat de verzekeraars een reserve zullen moeten opbouwen. Maar later, mede dank zij financiële prikkels om arbeidsongeschiktheid tegen te gaan, zullen de kosten juist lager zijn dan van de huidige WAO, voorspelt de KAZO-voorzitter. Wel zullen de premies per bedrijf variëren, afhankelijk van het risico. Naarmate meer werknemers van een bedrijf arbeidsongeschikt worden, zullen de premies hoger worden. Zo'n gedifferentieerd premiesysteem ligt in de lijn van de kabinetsplannen.

De verzekeraars spelen in op het kabinetsvoorstel om de WAO-uitkeringen voor toekomstige arbeidsongeschikten te verlagen. Uitgangspunt bij die politiek omstreden plannen is dat werknemers zich particulier kunnen bijverzekeren tegen arbeidsongeschiktheid om toch te komen aan bijvoorbeeld een uitkering van 70 procent van het laatst verdiende loon, het huidige WAO-niveau.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer liet gisteren weten dat zij eventueel uitstel met een jaar van de verlaging van de wettelijke uitkering voor nieuwe WAO'ers wil. In de tussentijd zouden dan bedrijfsverenigingen moeten werken aan een verzekeringssysteem dat elke werknemer het recht geeft zich bij te verzekeren. Mede op grond van een plan dat de KAZO eerder dit jaar presenteerde, vreesde de PvdA dat er "witte plekken' zouden overblijven van werknemers die zich niet particulier kunnen bijverzekeren. Volgens de PvdA moeten bedrijfsverenigingen als verzekeraar gaan optreden en de plicht krijgen alle werknemers die zich melden als verzekerde te accepteren.

De KAZO werkt aan een bijstelling van zijn plan, op grond waarvan Van Eck meent dat er maar weinig "witte plekken' zullen overblijven. De PvdA-fractie sprak gisteren de vrees uit dat bijvoorbeeld werknemers die in de Ziektewet zitten op het moment dat de nieuwe WAO-wet van kracht wordt niet verzekerd zullen kunnen worden, evenmin als gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Pag.3: Iedereen doet verplicht mee

Voorwaarde die de verzekeraars stellen is dat bedrijven hun werknemers als "collectiviteit' aanbieden. Dat wil zeggen: alle werknemers moeten meedoen. De verzekeraars wijzen een acceptatieplicht af; werknemers bij bedrijven die geen aanvullende verzekering bieden komen wel in aanmerking. Er komt geen onderscheid tussen kleine en grote bedrijven; ook een bedrijf met één werknemer wordt als "collectiviteit' beschouwd. Individuele keuringen moeten er volgens de verzekeraars alleen bij kleine bedrijven komen; in het systeem dat de verzekeraars zullen voorstellen blijft de beslissing of iemand wordt aangenomen echter bij de werkgever. Ook nieuwe werknemers vallen daardoor altijd onder de "collectiviteit' en dus onder de aanvullende verzekering.

De verzekeraars overwegen hun verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid in gecombineerde pakketten aan te bieden met een verzekering tegen de kosten van de eerste drie of zes weken in de Ziektewet

    • John Kroon