Overslag haven van Rotterdam daalt 4 procent

ROTTERDAM, 5 NOV. De overslag van goederen in de haven van Rotterdam stagneert als gevolg van de problemen bij de staalindustrie. De aanvoer van ertsen en schroot is flink teruggelopen.

De containeroverslag nam het derde kwartaal daarentegen toe met 12 procent door de stakingen in de Franse havens. Dit heeft het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam gisteren bekendgemaakt.

De totale overslag is het derde kwartaal van dit jaar met 4 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar werd 70,9 miljoen ton overgeslagen tegen 74,2 miljoen ton in 1991. In het tweede kwartaal steeg de goederenoverslag nog met 7,1 procent. Gedurende de eerste negen maanden van dit jaar werd vrijwel evenveel overgeslagen als in dezelfde periode vorig jaar (219,5 miljoen ton). Het Havenbedrijf verwacht dat de totale goederenoverslag van 1992 even hoog zal uitvallen als in het topjaar 1991.

De aanvoer van ertsen en schroot voor de Duitse staalindustrie is ten opzichte van het derde kwartaal 1991 met 19 procent teruggelopen tot 8,9 miljoen ton. De Duitse staalindustrie lijdt onder de aanvoer van goedkoop staal uit Oost-Europa en de kwakkelende economie. Havenbedrijf Hes Beheer (overslag van bulkgoederen) stelde begin oktober in verband hiermee voor de tweede keer de verwachtingen naar beneden bij. Vooral het ertsoverslag EMO, voor 42,5 procent eigendom van Hes, lijdt onder de afgenomen aanvoer van ijzererts.

Een andere daler was droog massagoed (meststoffen en mineralen). De vraag naar kunstmest loopt terug als gevolg van het Europese landbouwbeleid. Daarnaast lijdt de in de Rijnmond gevestigde kunstmestindustrie onder strengere milieueisen. Diverse kunstmestfabrieken zullen stoppen met hun activiteiten.

De aanhoudende stroom aluminium uit het Gemenebest van Onafhankelijke Staten zorgde dit derde kwartaal voor een stijging van de aanvoer van het overig stukgoed. De grootste stijging liet de aan- en afvoer van containers zien. De Rotterdamse haven profiteert van de aanhoudende arbeidsonrust in de Franse havens. Containerrederijen wijken als gevolg van de stakingen in de Franse havens uit Rotterdam.