Metaal biedt Kamerleden stage aan

UTRECHT, 5 NOV. De werkgevers in de metaal- en elektrotechnische industrie (FME) willen de verstandhouding met politiek-Den Haag verbeteren. Ze bieden ambtenaren en politici aan een stage van drie tot zes maanden in hun bedrijven te lopen.

Voorzitter J.L. van den Akker van de FME deed dit aanbod vandaag op de jaarvergadering van de "metalektro'-werkgevers in Utrecht. De stages zijn bedoeld “om de kloof tussen de politiek en het bedrijfsleven te verkleinen”.

De betrekkingen tussen politiek en industrie zijn volgens Van den Akker dringend aan verbetering toe. “We krijgen wel regelmatig ambtenaren en politici op bezoek. Dan gaat de rode loper uit en ligt er een veiligheidshelm klaar, maar dat is niet genoeg. Ze moeten echt meedraaien in de produktontwikkeling, de produktie, de marketing, de verkoop, de ondernemingsraad.”

Volgens de FME-voorzitter is verbetering van de concurrentiekracht en verhoging van de winstgevendheid van de metalektro-industrie urgent. De overheid kan daarbij een essentiële rol spelen door een stimulerend industriebeleid te voeren. Daaronder verstaat hij onder meer: verbetering van de afstemming tussen onderzoek in technologische instituten en ondernemingen, vergroting van de toestroom van studenten naar het technisch onderwijs en het weren van import in de EG die niet aan Europese (milieu-)normen voldoet.