Major wint stemming over EG met moeite

LONDEN, 5 NOV. Het Britse Lagerhuis heeft gisteravond met 319 tegen 316 stemmen besloten door te gaan met de ratificatie van het Verdrag van Maastricht. Premier Major heeft hiermee de "slag om Maastricht' gewonnen van de anti-Europeanen in zijn partij, zij het op het nippertje. De uitslag betekent dat ratificatie van het verdrag in het parlement moeizaam zal zijn, maar uiteindelijk zijn beslag zal krijgen.

Immense pressie op afvallige Conservatieven - één jeugdige Tory-Lagerhuislid was naar verluidt in tranen - plus de steun van de Liberale Democraten bezorgden Major de gewenste zege. Uiteindelijk bleven van het kamp van 37 verklaarde tegenstanders maar 26 Conservatieven over. Een nog onbekend aantal onthield zich van stemming.

De overwinning van de regering betekent dat Major tenminste de gelegenheid krijgt zijn gedeukte aanzien op te vijzelen. Het uitlokken van dit debat is hem verweten als een tactische blunder en een demonstratie van gebrek aan leiderschap. De Euro-rebellen in de Conservatieve Partij weten dat ze hun beste kans hebben verspeeld, maar beloven desondanks een “bittere” winter, waarin ze met behulp van een zin-voor-zin-behandeling de ratificatie van het verdrag zoveel mogelijk zullen tegenwerken.

Voor Labour is de uitslag een bittere teleurstelling. John Smith heeft zijn reputatie van overtuigd Europeaan in de waagschaal gesteld door zijn partij opdracht te geven tegen de regeringsmotie te stemmen, als betrof het een motie van vertrouwen in het beleid van de regering.