LA STAMPA

Het antwoord van de kiezers kan gezien worden als een bevestiging dat Clinton gelijk had toen hij de Amerikanen opriep te kiezen tussen verandering en status quo.

De noodzaak tot verandering waren de kiezers zich echter eerder bewust door de situatie dan door de kwaliteit van de uitdagers. Om de herverkiezing van de uiterst impopulaire president Bush te verhinderen, heeft een aanzienlijk deel van de kiezers ook de zwakten en gebreken van diens Democratische tegenstander geaccepteerd. De verkiezingen waren een referendum over Bush, en Bush heeft verloren.