KLM rekent dit boekjaar op verlies

ROTTERDAM, 5 NOV. De KLM heeft over tweede kwartaal een winst geboekt van 170,1 miljoen gulden. Dat is een daling van 22,4 miljoen gulden ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De luchtvaartmaatschappij verwacht niettemin over het lopende boekjaar een verlies te lijden.

De winstdaling over het tweede kwartaal wijt de KLM vooral aan een lagere gemiddelde opbrengst. De KLM heeft in het algemeen te lijden van de tarievenoorlog op de transatlantische routes.

De KLM leed in het eerste halfjaar verlies op de deelnemingen. De verschillende maatschappijen waarin de KLM een belang heeft, boekten vrijwel allemaal forse negatieve resultaten. Het verlies op de post deelnemingen, waarop in dezelfde periode vorig jaar een verlies werd geleden van 15,9 miljoen gulden, groeide in het eerste halfjaar tot 28,7 miljoen gulden.

Vooral Northwest Airlines, waarin de KLM een belang heeft van 20 procent, heeft veel te lijden van de prijsconcurrentie en de economische recessie in de VS. Daarnaast hielden de problemen bij het Franse Air Littoral, waarin de KLM een belang van 35 procent heeft, aan. Vorige week besloot de KLM-top haar belang in deze maatschappij te verkopen.

Op de Amsterdamse effectenbeurs reageerde de handel met een lichte stijging van de koers. De winstval was minder dan de verwachtingen van de analisten, die uiteenliepen van 35 tot 135 miljoen gulden. De koers van het KLM-aandeel, die vanmorgen een laagterecord bereikte van 21 gulden, noteerde kort na bekendmaking van de cijfers 22,30 gulden. De hoogste koers dit jaar was 42,10 gulden.

De bedrijfsinkomsten zijn in het tweede kwartaal met 4 procent toegenomen. Bij een groei van het geregeld vervoer met 11 procent staan de inkomsten uit lijndiensten met 2 procent door een daling van de gemiddelde opbrengst. Door een aanzienlijke toename van de charterinkomsten namen de totale invoersinkomsten toe met 6 procent. De daling van de gemiddelde opbrengst is het gevolg van veranderingen in de wisselkoersen en van scherpe prijsconcurrentie op de Noordatlantische route. Ten gevolge van de overcapaciteit in de vrachtmarkt staan de inkomsten op het gehele KLM-netwerk sterk onder druk.

De stijging van de salariskosten bleef beperkt door de sterke produktiviteitsverbetering. De kosten van de vliegtuigbrandstoffen waren hoger dan vorig jaar. Mede als gevolg van de toename van het vervoer stegen de overige bedrijfslasten met 11 procent.