Kabinet: wellicht verder bezuinigen op Defensie

DEN HAAG, 5 NOV. Bij de bezuinigingsplannen van het kabinet staat vooral vermindering van de uitgaven voor Defensie, Ontwikkelingssamenwerking en Onderwijs centraal.

Minster Kok (financiën) wil bij de bezuinigingen in elk geval de overheidsinvesteringen ontzien. Kok en premier Lubbers werken aan een voorstel dat morgen in de ministerraad op tafel zal liggen. Onduidelijk is nog hoeveel zij uiteindelijk willen bezuinigen. In Den Haag worden bedragen genoemd van twee tot vier miljard gulden.

Het kabinet ziet zich genoodzaakt extra te bezuinigen wegens ernstig tegenvallende prognoses van het Centraal Planbureau over de ontwikkeling van de economie. Het financieringstekort van de overheid en de collectieve lastdruk dreigen hoger uit te komen dan is afgesproken. In het kabinet bestaat grote weerstand tegen nieuwe bezuinigingen. Minister Ter Beek (defensie) verzet zich tegen een nieuwe aanslag op zijn begroting, omdat hij nog bezig met het vaststellen van nieuwe prioriteiten in het defensiebeleid. Ter Beek wordt hierin gesteund door de ministers Van den Broek (buitenlandse zaken) en Pronk (ontwikkelingsamenwerking). Minister Andriessen (economische zaken) vindt nieuwe bezuinigingen ongewenst omdat ze een averechts effect op de economie kunnen hebben.

Kok hecht meer waarde aan het niet laten oplopen van de collectieve lastendruk (optelsom van belastingen en premies) dan aan de afspraken over het financieringstekort. Dat betekent dat maatregelen om de lasten te verlichten niet volledig door extra bezuinigingen zouden hoeven te worden gecompenseerd maar deels uit een tijdelijke verhoging van het financieringstekort worden gefinancierd.

Vooral uit CDA-hoek wordt er al lang op aangedrongen de uitgaven voor studiefinanciering te verminderen. Bij eerdere bezuinigingen dit jaar is Onderwijs nog ontzien.