Japan gaat beleid van Clinton polsen

TOKIO, 5 NOV. Het Japanse ministerie van financiën zal nog deze maand een zware missie naar Amerika sturen om uit te vissen wat de economische politiek van de nieuwe Amerikaanse president zal worden. De missie zal gesprekken voeren met Amerikanen van wie wordt verwacht dat ze een belangrijke positie krijgen in de nieuwe regering.

De aanstaande president heeft de afgelopen maanden voortdurend gezegd dat hij prioriteit zal geven aan het herstel van de Amerikaanse economie en, naast de nationale veiligheidsraad, een economische veiligheidsraad zal instellen. In Japan wordt gevreesd dat Clinton "Super 301' zal reactiveren, de wet die tariefsancties oplopend tot 100 procent in het vooruitzicht stelt voor landen die Amerikaanse produkten van hun markten weren. Japans is bang dat Clinton vergeldingsmaatregelen zal nemen tegen Japans almaar toenemende handelsoverschot met de VS.

In de eerste helft van het begrotingsjaar, dat begon op 1 april, is Japans totale handelsoverschot met 29,7 procent gestegen tot 66 miljard dollar en in september met 25 procent tot 13 miljard dollar. De export steeg in het eerste halfjaar met 10,1 procent tot 163 miljard en de import daalde met 0,2 procent tot 97 miljard dollar.

Clinton, die drie keer Japan heeft bezocht om Japanse bedrijven aan te trekken voor de staat Arkansas waar hij momenteel nog gouverneur is, heeft de relatie met Japan bestempeld als de belangrijkste bilaterale relatie die de VS onderhouden. Een woordvoerder van het Japanse ministerie van internationale handel en industrie zei vandaag dat Amerika onder Clinton druk zal uitoefenen op Japan om zijn markten te liberaliseren. In Japan haalt men graag Edward N. Luttwak aan, werkzaam bij het Center for Strategic and International Studies in Washington, die heeft gezegd dat president Clinton de eerste Amerikaanse president zal zijn die zijn dag zal beginnen met het raadplegen van zijn economische in plaats van zijn veiligheidsadviseurs.