Hunter Douglas verwacht tot 40 procent lagere winst

ROTTERDAM, 5 NOV. De winst van Hunter Douglas (raambekleding en bouwprodukten) zal dit jaar “aanzienlijk lager” uitkomen dan over 1991, toen de winst 71,4 miljoen bedroeg. Gedacht moet worden aan een daling van tussen de 30 en 40 procent, aldus een woordvoeder van het Rotterdamse concern.

Hunter Douglas kwam met deze uitspraak bij de presentatie van de cijfers over het derde kwartaal. De kwartaalomzet is gedaald van 437 miljoen in dezelfde periode vorig jaar tot 400 miljoen gulden. In de eerste negen maanden daalde de omzet met 4,8 procent van 1320 miljoen tot 1256 miljoen gulden. Dit is vooral te wijten aan de waardedaling van de dollar, want uitgedrukt in dollars steeg de omzet in de eerste negen maanden met 2,1 procent van 706 miljoen naar 721 miljoen. De omzet in raambekleding- en bouwprodukten van de groep steeg in guldens met 2 procent. Maar valutaverschillen, desinvesteringen en een lagere omzet bij de machinerie- en overige activiteiten veroorzaakten een omzetdaling van 4,8 procent.

Winstcijfers werden niet verstrekt; die geeft Hunter Douglas na zes maanden en aan het eind van de rit. Over de eerste zes maanden dit jaar werd een winst behaald van 23,2 miljoen tegen 41,6 miljoen gulden vorig jaar. In augustus zei de directie te verwachten dat de winst over heel 1992 niet zou uitkomen boven de 71 miljoen winst van 1991 terwijl in maart nog werd gezegd dat de winst dit jaar zou verbeteren.