HBO-Raad: zes jaar recht op een beurs

UTRECHT, 5 NOV. Het voorstel van minister Ritzen (onderwijs) om studenten vanaf hun 27ste jaar recht op studiefinanciering te onthouden en meer collegegeld te laten betalen, dupeert grote groepen herintredende vrouwen en studenten uit de lagere inkomensgroepen. In plaats van deze "27-plusmaatregel' moet iedereen het recht krijgen op zes jaar studie aan een universiteit of hogeschool. Wie langer wil studeren moet daar zelf voor betalen.

Dat stelt de vereniging van hogescholen, de HBO-Raad, in een gisteren gepresenteerd alternatief voor de plannen van minister Ritzen. Wanneer de minister zijn zin krijgt, zullen volgens de HBO-Raad ruim 38.000 deeltijd-hogeschoolstudenten vanaf 1994 aanzienlijk meer collegegeld moeten betalen dan nu. De maatregel moet een bezuiniging opleveren van 69 miljoen gulden: 46 miljoen in het HBO en 23 miljoen in het wetenschappelijk onderwijs.

In het deeltijd-HBO studeren meer vrouwen dan mannen en een groot deel van deze studenten is afkomstig uit lagere inkomensgroepen, aldus de HBO-raad, die stelt dat invoering van de maatregel desastreuze gevolgen zal hebben voor het deeltijd-HBO.

De raad steunt het streven van Ritzen om op zijn begroting geld vrij te maken voor het verbeteren van de positie van leraren. Maar de raad acht het niet juist dit streven te realiseren door invoering van het leeftijdscriterium in het hoger onderwijs.

In het voorgestelde alternatief van de hogescholen worden de mogelijkheden om op kosten van de overheid over te stappen naar een tweede hoger-onderwijsopleiding kleiner, maar dit is volgens de HBO-Raad rechtvaardiger “dan een maatregel die op de willekeurige grond van leeftijd bepaalde groepen uitsluit”.