Foutieve bestanden

Door de Bijlmerramp kwam aan het licht dat de personalia in diverse (overheids-) administraties niet kloppen.

Dit probleem kan op een simpele en goedkope manier worden opgelost zonder conflicten met de Privacy-wetgeving. Als basis dienen de gegevens van het Bevolkingsregister (permanente inwoners) en het Verblijfsregister (tijdelijke inwoners). Hiermee worden de personalia vergeleken die de aanvrager zelf verstrekt aan een instantie. Het Bevolkingsregister bevestigt slechts al of niet de juistheid van de informatie aan deze instantie. Zoals het rode of groene licht bij elektronisch betalen. Van de gevreesde "Koppeling van bestanden of informatie' is dan geen sprake.

Deze vergelijking kan telefonisch gebeuren, is computer-technisch eenvoudig te realiseren en te beveiligen tegen een beperkte kostprijs. De bestaande administraties kunnen via een simpele "bestands-vergelijking' op dezelfde wijze worden gecontroleerd.

Bij "rood licht' krijgt de aanvrager een afdruk van de gegevens met het verzoek op het gemeentehuis een en ander in orde te brengen. Wat dan nog ontbreekt is een gemeentelijk of regionaal informatiepunt waar (elektronisch) kan worden nagegaan of van de betrokken persoon documenten (paspoort) als vermist zijn opgegeven.

    • E.A. Beer