Enquête onder ouderen naar gezondsheidszorg

RIJSSEN, 5 NOV. Vijftig-plussers kunnen sinds gisteren de "enquête-telefoon Keuzen in de Zorg' bellen, om zo hun aandeel te leveren in de publieke discussie over de gezondheidszorg. Na vier maanden van enquêteren zal van de gegevens een rapport worden samengesteld, dat aan minister d'Ancona (WVC) en staatssecretaris Simons zal worden aangeboden.

De enquête-telefoon is een initiatief van de Protestants-Christelijke Ouderen Bond (PCOB). Prof.mr. I.A. Diepenhorst, emeritus-hoogleraar in de rechtsgeleerdheid, heeft gisteren het startsein gegeven door zich als eerste oudere telefonisch te laten ondervragen. Bellers krijgen 36 vragen voorgeschoteld. Aan bod komen onder meer de hoogte van de premies die ouderen moeten betalen, de vraag of de politiek op het gebied van gezondheidszorg genoeg rekening houdt met ouderen en de noodzaak van keuzes tussen oudere en jongere patiënten bij bepaalde behandelingen.

Aanleiding voor het initiatief vormt het eind vorig jaar verschenen rapport "Kiezen en Delen' van de "commissie Keuzen in de Zorg', beter bekend als de "commissie Dunning'. Dit rapport wordt maandag in de Tweede Kamer behandeld. De cardioloog Dunning concludeerde dat niet langer alle verrichtingen moeten worden vergoed, omdat anders de zorg onbetaalbaar wordt en de solidariteit tussen verzekerden in gevaar komt.

In een basisverzekering moet volgens Dunning alleen ruimte zijn voor hulp die bijdraagt aan het goede functioneren van iemand. Voortdurend moet worden gekeken of een behandeling nodig is voor de gezondheid, of slechts een cosmetisch doel heeft. Die laatste verrichtingen moeten volgens Dunning buiten het basispakket vallen.