Druk Industriebond op centraal overleg

ROTTERDAM, 5 NOV. Werkgevers, kabinet en vakcentrales moeten voor het midden van volgende week tot een centraal akkoord komen. Blijft zo'n akkoord uit, dan zal de Industriebond FNV zijn oorspronkelijke arbeidsvoorwaardenbeleid voor 1993 volgen.

Eind volgende week gaan dan de eerste CAO-voorstellen met looneisen van 4,5 procent de deur uit. Voorzitter B. van der Weg van de Industriebond FNV heeft dit vanochtend gezegd.

Volgende week woensdag komt de bondsraad van de industriebond bijeen om de arbeidsvoorwaarden voor 1993 definitief vast te stellen. Van der Weg zegt inmiddels “geluiden” van de leden en de bondsraad te ontvangen dat ze weinig vertrouwen in de toezeggingen van werkgevers en overheid hebben. De Industriebond FNV is de grootste vakbond in de marktsector.

Het overleg in Den Haag duurt volgens Van der Weg veel te lang en bovendien staat er niets van de kant van werkgevers en overheid tegenover. “De werkgevers vragen alleen om uitstel en de politiek praat alleen maar over de nullijn of nog minder. Ik heb het idee dat er een spelletje wordt gespeeld met de belangen van de mensen. Een spelletje vind ik leuk, maar niet als ik het lijdend voorwerp ben.”

Van der Weg vindt niet dat hij met zijn uitspraken de vakcentrale FNV in de wielen rijdt. “Als er uit het overleg van maandag leuke dingen komen, dan denken we opnieuw na. Maar ik wil duidelijk maken dat de tijd dringt en dat er een grens aan ons geduld is.”

Voorzitter J. Stekelenburg van de vakcentrale FNV is niet onder de indruk van het ultimatum van zijn Industriebond. “Als er volgende week perspectief komt op een centraal akkoord dan wil ik bij de uitwerking niet onder dit soort tijdsdruk komen te staan.”

De voorstellen voor de eerste CAO van 1993 - voor de schoonmaakbranche - moeten eind volgende week worden verzonden. De onderhandelingen daarover, waarin de Industriebond partij is, beginnen in de tweede helft van deze maand. Van der Weg gaat vooralsnog uit van een loonsverhoging van 4,5 procent, gebaseerd op het oude inflatie-cijfer van het Centraal Planbureau (CPB) van 3,75 procent. Inmiddels heeft het CPB berekend dat de inflatie volgend jaar 2,5 procent bedraagt. Van der Weg: “Die 2,5 procent is een disputabel gegeven. De inflatie is bijgesteld toen de koers van de dollar zakte. Inmiddels stijgt de koers van de dollar weer.”

Het verlagen van de looneis tot het inflatieniveau komt volgens de voorzitter van de FNV-bond pas in zicht als werkgevers en overheid bereid zijn in een centraal akkoord afspraken over behoud van werkgelegenheid en lastenverlichting te maken. “Als het overleg in Den Haag niet snel een positief resultaat oplevert, bevestigt dat de vooroordelen die onder mijn achterban leven. Een discussie in mijn partij wordt dan erg moeilijk.”