Detentie vreemdeling die wordt uitgezet door Kosto verlengd

DEN HAAG, 5 NOV. De maximale termijn dat vreemdelingen mogen worden opgesloten in een politiecel in afwachting van uitzetting, is verlengd van vier dagen tot een maand. Deze week heeft staatssecretaris Kosto (justitie) hiertoe de betreffende bepaling uit het Vreemdelingenbesluit geschrapt. De wijziging is deze week in het Staatsblad gepubliceerd.

Kosto heeft tot de wijziging besloten, omdat rechters in de grote steden op basis van het Vreemdelingenbesluit regelmatig verzoeken van justitie om een verlenging van het verblijf afwezen. Daardoor moesten vreemdelingen wegens gebrek aan celruimte in de huizen van bewaring op straat worden gezet en konden zij in de illegaliteit verdwijnen. Dat zij binnen afzienbare tijd na de vrijlating hadden kunnen worden uitgezet, speelde nauwelijks een rol.

Volgens Kosto blijft het wel de bedoeling dat de bewaring van vreemdelingen in de praktijk zoveel mogelijk niet in een politiecel ten uitvoer wordt gelegd. Die cellen zijn immers niet op langdurig verblijf gebouwd.

In artikel 84 van het Vreemdelingenbesluit staat ook dat bewaring van vreemdelingen zoveel mogelijk in een huis van bewaring of "grenslogies' moet gebeuren. Als grenslogies geldt het Grenshospitium in Amsterdam, waarin aanvankelijk alleen asielzoekers verbleven, maar waar sinds kort ook andere vreemdelingen die worden uitgezet (bijvoorbeeld illegalen) worden ondergebracht.

Volgens de Vreemdelingenwet die nu gaat gelden, mag de bewaring niet langer duren dan een maand, als tenminste nog geen last tot uitzetting is gegeven. Is er wel last gegeven, dan kan de rechter de termijn verlengen. Bij voorbeeld om de identiteit van de betrokken vreemdeling te achterhalen.