Den Haag moet verder bezuinigen

DEN HAAG, 5 NOV. De gemeente Den Haag moet volgend jaar 9,2 miljoen gulden extra bezuinigen om het begrotingstekort voor 1993 beperkt te houden tot 13,5 miljoen. Dat blijkt uit de begroting die het college van B en W van Den Haag gisteren heeft gepresenteerd.

Bovendien is uit een rapportage over de gemeentelijke diensten gebleken dat de Dienst Welzijn en de Dienst Arbeidvoorziening over 1992 met 15 miljoen hun begroting hebben overschreden. De diensten moeten die overschrijding zelf in de komende jaren goedmaken. De arbeidsvoorziening heeft inmiddels 2,5 miljoen ingelopen.

Vorige week zegde het kabinet de gemeente zeventig miljoen gulden toe voor de komende twee jaar om de tekorten op de begroting aan te zuiveren. Afgelopen jaar werden in de voorjaarsnota een meerjarenplan ontvouwd om het tekort weg te werken. In 1993 moest het tekort worden teruggebracht tot 13,5 miljoen. Met eenmalige bezuinigingen die 9,2 miljoen moeten opbrengen, wil de gemeente daar ook aan voldoen.

De aanwending van ruim een miljoen gulden voor nieuw beleid wordt daartoe een jaar uitgesteld. Verder zijn bepaalde verkeersmaatregelen vertraagd en komt er geld vrij dat voor de uitbreiding van Madurodam was bestemd, maar waarvoor het rijk een bijdrage heeft geleverd.

De tarieven stijgen volgend jaar trendmatig met drie procent. De afvalstoffenheffing stijgt sterker in Den Haag (met 33 procent) evenals de woonlasten voor huurders.