Zuid-Holland wil 40.000 woningen

DEN HAAG, 4 NOV. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten dat tot 2015 in het gebied tussen Den Haag, Zoetermeer, Rotterdam en Delft 40.000 woningen gebouwd kunnen worden. Het gebied van circa honderd vierkante kilometer moet worden gebruikt om de woningnood in met name Rotterdam en Den Haag te lenigen.

De plannen van GS staan verwoord in de nota "Parkstad op de rails'. De provincie wil dat er geen nieuwe glastuinbouwbedrijven meer bijkomen in het gebied, dat nu vooral een agrarische functie heeft. Bestaande bedrijven mogen maximaal met drie hectare uitbreiden, nieuwe tuinbouwbedrijven of bedrijven die willen verhuizen, kunnen terecht in de zogenaamde B-driehoek, bij Bleiswijk. Behalve voor woningbouw zijn er ideeën voor groenvoorzieningen en openbaar vervoer. Bij het laatste worden directe verbindingen met de centra van Den Haag en Rotterdam noodzakelijk geacht. Verder staan GS hoogwaardige verbindingen (zoals trein, metro of sneltram), naar Zoetermeer, Ypenburg, Delft en Pijnacker voor ogen.

Het kabinet presenteert binnenkort voorstellen om extra woningen te bouwen in de tweede helft van de jaren negentig. De bestaande kabinetsplannen, zoals de Vierde Nota Extra, schieten tekort om in de behoefte aan woningen op korte termijn te voorzien.