Wetenschap analyseert het "nej'

KOPENHAGEN, 4 NOV. Na het juni-referendum over de Europese Unie is de diepte van de weerstand tegen Europa door de politieke wetenschap inmiddels grondig gemeten. Prof. Hans J⊘rgen Nielsen van de Universiteit van Kopenhagen publiceert hierover binnenkort een onderzoek. Onmiddellijk na het referendum bleek 15 procent van de Denen de EG definitief de rug te willen toekeren. 65 procent wilde in ieder geval de volledige soevereiniteit behouden en voor iedere EG-beslissing een vetorecht behouden. Slechts 9 procent van de Denen wenst geleidelijk aan nationale bevoegdheden aan Brussel over te dragen, terwijl maar 5 procent zegt te streven naar een "Verenigde Staten van Europa'.

Volgens prof. Nielsen is daarmee aangetoond dat de weerstand tegen "Maastricht' veel groter is dan de 51 procent die op 2 juni tegenstemde. Bij elkaar genomen wil 80 procent van het Deense electoraat helemaal niets weten van communautaire besluitvorming. Daar staat dan weer tegenover dat maar weinig Denen de EG daadwerkelijk willen verlaten.

Uit een analyse van de ja-stemmers komt naar voren dat daar een gebrek aan alternatieven de doorslag gaf, gevolgd door vage positieve gevoelens voor Europese samenwerking. Echte federalisten waren er bij de "ja-stemmers' nauwelijks te vinden. Veel ja-stemmers gaven aan dat nee-stemmen te riskant zou zijn: de Deense economie zou er te veel schade door lijden. Nee-stemmers gaven vooral patriottische redenen op. Nielsen heeft geen verband kunnen constateren tussen nee-stemmen en politieke voorkeur. Ook milieubewustzijn of non-conformisme gaven geen duidelijke aanwijzingen.