VS hebben korte tijd een dubbele regering

De staf van Bill Clinton die de succesvolle campagne voerde voor de presidentskandidaat, is vanmorgen begonnen aan zijn nieuwe taak. Nu moeten namelijk snel mensen worden gezocht voor duizenden hoge posten. Want met de verslagen president vertrekken niet alleen de leden van zijn kabinet, maar ook tal van hoge ambtenaren. Deze wisseling van de wacht wordt uitgevoerd onder leiding van Mickey Kantor, die ook het campagneteam leidde. Kantor verklaarde dat op korte termijn aankondigingen te verwachten zijn.

De overgangsperiode brengt de Verenigde Staten enkele maanden een dubbele regering: een die werkelijk regeert onder leiding van de nu zittende president en een die in de coulissen staat te wachten om op 20 januari het vaandel over te nemen, maar die tot die datum niets te zeggen heeft.

President Bush moet de komende tijd zijn laatste State of the Union voorbereiden, een soort troonrede, die echter weinig inhoudelijks meer kan bevatten omdat hij die uitspreekt een week voor zijn aftreden. Hij moet officieel een begroting indienen voor het komende fiscale jaar en als regel komt de zittende president nog met een aantal wetsvoorstellen, maar zonder dat hij nog het gezag heeft om deze voorstellen door het Congres te krijgen. Formeel blijft Bush dus president, maar vanaf vandaag wordt hij gezien als een "lame duck'.

Bush beloofde vannacht, zoals te doen gebruikelijk, dat hij alle medewerking zal geven aan een soepele overdracht: “Ik wil het land laten weten dat de hele regering nauw met (Clintons) team zal samenwerken om een soepele overdracht van de macht te verzekeren.” Dat betekent dat Clinton door de top van de huidige regering zowel mondeling als schriftelijk zo volledig mogelijk zal worden geïnformeerd over lopende zaken. Ook zal Clinton overleg plegen met het nieuwe Congres over zijn wetgevingsplannen.

Mocht zich tijdens de overgangsperiode een internationale crisis voordoen, dan blijft Bush volledig gerechtigd om politieke beslissingen te nemen, maar in zo'n geval zal hij zijn opvolger volledig informeren over het beleid en de overwegingen die tot dat beleid leiden. Zo werkte Carter na zijn nederlaag in 1980 tot het moment dat hij het Witte Huis verliet actief aan de vrijlating van de Amerikaanse gijzelaars in Teheran. Een aftredende president onthoudt zich er echter van internationale verplichtingen aan te gaan die zijn opvolger de handen binden.

De politieke macht wordt daadwerkelijk overgedragen op het middaguur van 20 januari, als Bill Clinton op een podium bij het Capitool de presidentiële eed aflegt.