"Van harte, Clinton, bedankt Bush'

ROTTERDAM, 4 NOV. De wereld heeft vanochtend de Democraat Bill Clinton officieel gelukgewenst met zijn verkiezingsoverwinning, op een enkele uitzondering na George Bush bedankt voor zijn inspanningen en over het algemeen de wens geuit dat de huidige relaties worden voortgezet danwel verdiept.

Duitsland: “Ik zie geen reden voor bezorgdheid”, aldus minister van buitenlandse zaken Klaus Kinkel. “Hij is verre van een isolationist.” Bondskanselier Kohl onderstreepte zijn verlangen naar “versterking van de nauwe transatlantische vriendschap”.

Groot-Brittannië: minister van buitenlandse zaken Douglas Hurd dacht “zeker niet dat het slecht is voor Groot-Brittannië”. “Ik denk dat de speciale relatie zal voortduren.”

Frankrijk: de regering zweeg vanochtend nog, maar politici en commentatoren reageerden in meerderheid sceptisch op de verkiezing van “een onbekende” als president. Een socialistische woordvoerder wees op de “verleiding van protectionisme” die tijdens de campagne was opgedoken.

België: de Belgische minister Willy Claes zag in Clintons verkiezing een extra argument om het Verdrag van Maastricht snel goed te keuren.

Rusland: president Jeltsin hoopt volgens zijn woordvoerder op “ontwikkeling en versterking” van de goede relaties tussen Moskou en Washington.

Irak: de Iraakse regering verwelkomde de nederlaag van Bush, “de slager van de 20ste eeuw”, die wordt gezien als kwade genius van de oorlog in het Golfgebied en de voortdurende VN-sancties. Maar men rekent er niet op dat het veel beter wordt onder Clinton, die als ontwijkend en als machtswellusteling wordt beschreven.

In de Filippijnen ten slotte toonden politieke verslaggevers zich voor alles verrast over de snelheid waarmee de stemmen in de Verenigde Staten werden geteld. Zelf had men in het voorjaar bijna zes weken nodig om de uitslag van de presidentsverkiezing te weten te komen. (Reuter, AFP, AP)