Van Dorp Groep handhaaft prognose winstgroei in 1992

Van Dorp Groep (kantoor- en schoolbenodigdheden) maakt bekend dat over de eerste negen maanden van dit jaar de tot dusver behaalde resultaten geen aanleiding vormen om de eerder uitgesproken verwachting voor geheel 1992 te herzien.

Die verwachting - uitgesproken bij de presentatie van de halfjaarcijfers - houdt in dat het netto resultaat ten opzichte van 1991 een gematigde groei te zien zal geven.

In 1991 steeg de winst met 11 procent van 4,9 miljoen tot 5,5 miljoen gulden en verbeterde de winst per aandeel van 4,90 tot 5,20 gulden. Over het eerse halfjaar rapporteerde Van Dorp dat ondanks een omzetdaling van 123,8 miljoen tot 115 miljoen gulden de winst met 6 procent was gestegen tot 2,85 miljoen gulden, waarbij de winst per steeg van 2,56 tot 2,70 gulden. De omzetdaling in de eerste zes maanden ontstond door de verkoop van een dochteronderneming.