Topman: Bundesbahn stevent af op bankroet

FRANKFURT, 4 NOV. De Duitse spoorwegen koersen in een steeds hoger tempo af op een bankroet. Door de verslechtering van de economische situatie en de vermindering van het vrachtvervoer zullen de Westduitse Bundesbahn en de Oostduitse Reichsbahn hun gezamenlijke verlies dit jaar zien oplopen van 9,6 miljard mark tot 14 miljard mark. De schuldenlast zal aan het eind van het jaar bijna 60 miljard mark bedragen.

Dit staat in een analyse van Bundesbahn-topman Heinz Dürr, waarvan gisteren delen zijn gepubliceerd door het Duitse persbureau DPA. Eind augustus werd nog gesproken van een verlies van 12 miljard mark over dit jaar. In 1991 verloor de Bundesbahn 5,3 miljard mark en de Reichsbahn 4,3 miljard mark.

Zonder dramatische veranderingen zal het eigen vermogen van de Bundesbahn (15 miljard mark) al in 1993/94 zijn opgesoupeerd en dat van de Reichsbahn (13 miljard mark) in 1995/96, aldus Dürr. Volgens de gebruikelijke normen heeft de Bundesbahn nu al een negatief eigen vermogen van 50 miljard mark en bedraagt dat voor de Reichsbahn 26 miljard mark.

De Duitse spoorwegen krijgen bij het vrachttransport steeds meer concurrentie van het wegvervoer. Op dat terrein valt binnenkort een nieuwe jobstijding te verwachten. Volgens DPA overweegt Volkswagen het transport van nieuwe auto's naar de dealers volledig over te hevelen van treinen naar vrachtwagens. De leiding van het concern heeft de spoorwegen te verstaan gegeven dat dat ten minste 10 procent goedkoper is.

Volgens Dürr is het dringend noodzakelijk dat de spoorwegen meer financiële lucht krijgen, onder meer door het verlichten van oude schuldenlasten. Hij vindt verder dat de nieuw te vormen Deutsche Bahn een “passend” eigen vermogen moet krijgen. De regering is van plan de Bundesbahn en de Reichsbahn in 1994 samen te voegen. In 2002 moet de zo ontstane Deutsche Bahn worden opgesplitst in drie onafhankelijke bedrijven, respectievelijk voor het personenvervoer, het vrachtvervoer en het beheer van het spoorwegnet. (DPA)